Mooie stand winterveldbonen


Na de introductie in najaar 2015, is in dit tweede teeltseizoen zo'n 1.000 hectare in Nederland en België ingezaaid met winterveldbonen. De stand is op dit moment doorgaans veelbelovend, met een fors aantal peulen per plant.

De winterveldbonen worden geteeld door melkvee-, pluimvee- en vleesveehouders en door akkerbouwers. Veldbonen leveren veel hoogwaardig eiwit en zetmeel en zijn een meerwaarde in het bouwplan. 

Vorig jaar bleef de opbrengst van het gewas achter door de donkere maand juni, daarvan is dit jaar geen sprake. We zien doorgaans een mooi ontwikkeld gewas met een fors aantal peulen per plant, veelbelovend voor een mooie opbrengst per hectare.