• Gebruiksdoel

    weidevogelbeheer
  • Kenmerk

    structuurrijk

Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met diverse inheemse plantensoorten die van oudsher in de weidevogelbiotoop thuis horen.

Dit mengsel van onder meer madeliefjes, boterbloemen, klavers, schapenzuring en weidegrassen creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

Dit mengsel van onder meer madeliefjes, boterbloemen, klavers, schapenzuring en weidegrassen creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

zaai 32 kg Grutto-weidevogelmengsel per hectare. Het Grutto-weidevogelmengsel is leverbaar in 8 kg verpakkingen.
ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni met gebruik van maaitrappen in mei
besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer
het Grutto mengsel geeft een forse impuls aan de kruidenrijkdom van het grasland
informeer bij de lokale ANV naar mogelijkheden voor hectarevergoedingen