De belangstelling voor voederbieten neemt weer toe in deze tijd waarin kVEM-opbrengst per hectare almaar belangrijker wordt. De voederbiet heeft een gunstig effect op de melkproductie en –kwaliteit. De goede smakelijkheid van het gewas bevordert bovendien de ruwvoeropname. Voederbieten zijn de goedkoopste VEM –leverancier per hectare, en dit zien we terug in het stijgende areaal.

Voederbieten geven hiernaast perfect invulling als 3e gewas binnen het nieuwe GLB (gewasdiversificatie). Voor veehouders die aan deze eis moeten voldoen, zijn voederbieten een aangewezen gewas.

De veredeling van de voederbiet heeft bovendien niet stilgestaan. Limagrain beschikt daarom over vier hoogwaardige rassen voor de Nederlandse markt met Rhizomanieresistenties en Rhizoctoniatoleraties, een lage tarra en perfecte bewaring.

Meer weten? Contacteer je LG ruwvoerspecialist of lees hier meer over het opslaan en voeren van voederbieten.