LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes in mijn perceel? Zo ja, dan is het beheersen van de populaties schadelijke bodemnematoden het belangrijkste teeltdoel van je groenbemester. Op deze pagina vind je de aangewezen aaltjesbestrijders.

In een gezonde bodem heerst evenwicht tussen bacteriën, schimmels, nematoden en bodemdiertjes. In onze intensieve bouwplannen ligt verstoring van dit evenwicht op de loer. Wanneer populaties schadelijke aaltjes te groot worden, kunnen ze ernstige opbrengst- en kwaliteitsderving in het gewas veroorzaken. Pas daarom op met groenbemestermengsels: wanneer die een waardplant bevatten kan je aaltjespopulatie enorm toenemen.

Schadelijke aaltjes & veilige groenbemesters

Van de ca. 1.200 soorten aaltjes in onze bodems zijn er 25 schadelijk. De meest voorkomende schadelijke aaltjes zijn:

 • CYSTEAALTJES (bieten-, aardappel-, peen- en erwtencysten)
  Alle grondsoorten, veroorzaken opbrengst- en kwaliteitsderving. VERMEERDERING DOOR: klaver, wikken, tillage rammenas, Ethiopische mosterd en bruine mosterd. 
  VEILIGE KEUZE: resistente bladrammenas (DOUBLET, FINAL, TERRANOVA, ADVENTURE, NEMAREDUX) of resistente gele mosterd (SALOON, FOX).
 • WORTELKNOBBELAALTJES (Meloidogyne chitwoodi, fallax, hapla, naasi)
  Lichtere gronden, schade in vrijwel alle teelten, chitwoodi en fallax zijn quarantaine organismen in vermeerderingsmateriaal. VERMEERDERING DOOR: gele, bruine en Ethiopische mosterd, klaver, wikken, Japanse haver. 
  VEILIGE KEUZE: resistente bladrammenas (DOUBLET, TERRANOVA, ADEVNTURE, NEMAREDUX)
 • WORTELLESIEAALTJES (Pratylenchus penetrans)
  Lichte gronden, schade in aardappel, ui, maïs, peen, erwt, boon, bloembollen). VERMEERDERING DOOR: bladrammenas, mosterd, grassen, facelia, witte klaver, rogge. 
  VEILIGE KEUZE: Japanse haver (SILKE) of tagetes.
 • STENGELAALTJES
  Alle grondsoorten, schade in o.a. aardappel, ui, suikerbiet, maïs, tulp en groenten. VERMEERDERING DOOR: gele, bruine en Ethiopische mosterd, klaver, wikken, luzerne, niger. 
  VEILIGE KEUZE: Italiaans en Engels raaigras.

 

De LG groenbemesters voor aaltjesbeheersing:

DOUBLET PLUS bladrammenas

DOUBLET PLUS bladrammenas


 • de nr. 1 aaltjesbestrijder
 • multiresistent, BCA 1
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
SALOON PLUS gele mosterd

SALOON PLUS gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
ADVENTURE bladrammenas - NIEUW

ADVENTURE bladrammenas - NIEUW


 • bestrijdt M. hapla, chitwoodi én bietencysteaaltjes
 • multiresistent, BCA 2
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
FINAL PLUS bladrammenas

FINAL PLUS bladrammenas


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
TERRANOVA PLUS bladrammenas

TERRANOVA PLUS bladrammenas


 • brede aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 2
LG BIOFUM SUMMER

LG BIOFUM SUMMER


 • multiresistent, BCA 1
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans