Kruidenmix Topcheval bevat 4 kruidensoorten die van meerwaarde zijn in een paarden- en schapenweide. 

Meng de kruiden met graszaad voor nieuwe inzaai, of zaai de kruiden door in een open zode. De kruiden zijn goed bestand tegen afgrazen en voorzien in extra vitaminen en mineralen voor de dieren.

  • gezonde kruiden voor paarden en schapen
  • zaai 3 kg Topcheval kruidenmix in samen met gras, of zaai door in een open graszode
  • geschikt voor alle grondsoorten
  • geschikt voor beweiden en hooien
  • inzaai in voorjaar of najaar

Samenstelling:

Duizendblad
Smalle weegbree
Kamille
Fenegriek