• LG

Kruidenrijk grasland is van meerwaarde op het melkveebedrijf. Enerzijds beantwoordt het aan de roep om biodiversiteit in onze landbouw, anderzijds levert het hoogwaardig ruwvoer op met extra structuur, vitaminen en mineralen.

Zaai LG Graslandkruiden samen met gras in of zaai het door in een open zode. LG graslandkruiden bevat 16 inheemse kruidensoorten die allemaal van meerwaarde zijn qua voedingswaarde, inhoudsstoffen en structuurwaarde. Pas extensief beheer toe om de soortenrijkdom te behouden en te stimuleren.

  • geeft extra smaak, vitaminen en mineralen aan grasland
  • 16 kruiden met positieve effecten op de diergezondheid
  • zaai 2 kg/ha graslandkruiden in samen met gras, of zaai door in een open graszode 
  • geschikt voor alle grondsoorten 
  • geschikt voor beweiden en hooien 
  • 100% inheems
  • inzaai in voorjaar of najaar

Samenstelling:

Duizendblad
Karwij
Cichorei
Wilde peen
Glad walstro
Peterselie
Smalle weegbree
Kleine pimpernel
Grote bevernel
Luzerne
Witte klaver
Rode klaver
Esparcette
Reukgras
Kamgras
Glanshaver