Met Agrility zie je meer!

Digitale tools voor precisielandbouw, satellietwaarneming en oogstplanning helpen om nóg meer rendement uit LG zaaizaden te halen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van deze smart-farming toepassingen. De nieuwste tools zijn samengebracht in ons nieuwe platform: Agrility.

 

Kijk hoe Agrility werkt in deze animatievideo of in ons stappenplan >

Agrility bevat teeltondersteunende tools die gebruikmaken van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en rekenmodellen. Zo maken we de teelt samen nog efficiënter en verhogen we de gewasopbrengst en kwaliteit: 

 • ✅ Altijd en overal zicht en controle op de ontwikkeling van je gewas; 
 • ✅ Sneller ingrijpen bij opkomstproblemen, droogte, ziekten en plagen;
 • ✅ Nauwkeurige inschatting van de drogestofopbrengst;
 • ✅ Optimale oogstplanning op basis van het actuele drogestofpercentage
 • ✅ Na de oogst plaatsspecifiek werken aan de bodemkwaliteit

 

Agrility bestellen

Agrility is in groeiseizoen 2022 exclusief verkrijgbaar bij alle LG maisrassen. Geef het door aan je leverancier van zaaizaden of vraag je LG ruwvoerspecialist om meer informatie >>

 

Biomassa monitoren met Agrility Vegetation

Deze module in Agrility levert gedurende het gehele groeiseizoen biomassa-kaarten op basis van satellietbeelden. Hiermee is de ontwikkeling van het gewas perfect te volgen en zijn stroken die achterblijven haarscherp in beeld. Via emailrapportages heb je de gewasontwikkeling perfect onder controle.

Met deze inzichten kan je tijdens het groeiseizoen bijsturen met bijvoorbeeld overzaai, bemesting en beregening. Daarnaast kun je na de maisoogst gericht werken aan bodemverbetering door bijvoorbeeld storende lagen op te heffen of de pH te verbeteren.

 

Optimale oogstplanning met Agrility Harvest

Precies op het perfecte moment oogsten van snijmais is van grote invloed op de kwaliteit en daarmee het teeltrendement. De module Agrility Harvest helpt met de oogstplanning door weergave van het actuele drogestofpercentage én het verloop daarvan.

 

Opbrengstverwachting met Agrility Yield

Een accurate voorspelling van de drogestofopbrengst per hectare helpt bij het plannen van de opslag, oogst en eventuele aankoop van snijmais. De module Yield voorspelt op basis van perceels- en weerdata, seizoensverloop en satellietwaarneming hoe veel tonnen drogestof er geoogst zullen worden, rekening houdend met de afrijping.

Agrility bestellen

Agrility is in groeiseizoen 2022 exclusief verkrijgbaar bij alle LG maisrassen. Geef het door aan je leverancier van zaaizaden of vraag je LG ruwvoerspecialist om meer informatie >>

 

AGRILITY SERVICE-VOORWAARDEN

 • Agrility is een digitale datagedreven teeltservice van Limagrain Nederland (LG) die afzonderlijk is te bestellen (minimaal 3 ha) bij de LG-dealer of LG-ruwvoerspecialist, maar altijd in combinatie met LG-snijmaïs waarvoor de service speciaal is ontwikkeld en gekalibreerd;
 • De service behelst een e-maildienst voor telers die voorziet in updates en voorspellingen over de groei, afrijping, oogst en opbrengst van hun LG-maïs; de service wordt afgenomen voor groeiseizoen 2022;
 • Op aangeven van de teler kan ook de adviseur of loonwerker een e-mail cc van de rapportages ontvangen;
 • Let op: Agrility wordt als serviceproduct te allen tijde afgenomen van en gefactureerd door de LG-dealer; activatie van de dienst kan alleen door Limagrain Nederland plaatsvinden en enkel als alle daarvoor benodigde gegevens tijdig in haar bezit zijn;
 • Alle door Agrility gegenereerde gegevens en voorspellingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet juridisch bindend. LG aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot afgegeven adviezen en gevolgen daarvan;
 • Aanhoudend bewolkt weer kan van invloed zijn op het aantal verkregen satellietbeelden en de frequentie van e-mail updates;
 • Voor vragen/support kunnen telers en loonwerkers terecht bij hun regionale LG-ruwvoerspecialist; distribuerende handel kan zich wenden tot hun LG-accountmanager;
 • Telers die Agrility afnemen, verklaren zich akkoord met deze voorwaarden alsmede met het delen van relevante bedrijfs- en perceelsdata en het verwerken en opslaan van deze gegevens door LG.