LGSeeds.nl

Meer teeltrendement met digitale tools

Digitale tools voor precisielandbouw, satellietwaarneming en oogstplanning helpen om nóg meer rendement uit LG zaaizaden te halen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van deze smart-farming toepassingen. De nieuwste tools zijn samengebracht in het platform Agrility.

 

Agrility bevat teeltondersteunende tools die gebruikmaken van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en rekenmodellen. Zo maken we de teelt samen nog efficiënter en verhogen we de gewasopbrengst en kwaliteit: 

  • ✅ Minder input van zaaizaad en gewasbescherming door variabel en plaatsspecifiek te werken; 
  • ✅ Sneller ingrijpen bij droogte, ziekten en plagen door satellietwaarneming;
  • ✅ Optimale oogstplanning op basis van het actuele drogestofpercentage. 

 

Biomassa monitoren met Agrility Vegetation

Deze module in Agrility levert gedurende het gehele groeiseizoen biomassa-kaarten op basis van satellietbeelden. Zo is de ontwikkeling van het gewas perfect te volgen en zijn stroken die achterblijven haarscherp in beeld, zodat je gericht kunt ingrijpen met bijvoorbeeld beregening, bemesting of structuurverbetering.

Vanaf maisseizoen 2022 kunnen telers gebruik maken van deze service en hun maispercelen volgen. Na aanmelding ontvangen telers periodieke biomassa-kaarten per e-mail.

 

Optimale oogstplanning met Agrility Harvest

Precies op het perfecte moment oogsten van snijmais en korrelmais is van grote invloed op de kwaliteit en daarmee het teeltrendement. De module Agrility Harvest helpt met de oogstplanning door weergave van het actuele drogestofpercentage en het verloop daarvan, rekening houdend met weersomstandigheden en perceelsdata. 

Zo kunnen maistelers tijdig hun loonwerker inplannen om de mais op het optimale moment te oogsten.

 

Variabel mais zaaien met Agrility Density

Variabel zaaien zorgt voor een efficiënter gebruik van zaaizaad en geeft elke plant de ruimte om volledig te ontwikkelen. De module Density levert op basis van historische en actuele velddata en weersomstandighedeneen taakkaart met daarop de zaaidichtheden. Ingelezen in een maiszaaier die variabel kan zaaien, wordt zo nauwkeurig de optimale zaaidichtheid toegepast. 

In het voorjaar van 2021 wordt de eerste ervaring opgedaan met deze toepassing

 

 

Opbrengst voorspellen met Agrility Yield

Een accurate voorspelling van de drogestofopbrengst per hectare helpt bij het plannen van de opslag, oogst en eventuele aankoop van snijmais. De module Yield voorspelt op basis van perceels- en weerdata, seizoensverloop en satellietwaarneming hoe veel tonnen drogestof er geoogst zullen worden, rekening houdend met de afrijping.

 

 

Profiteer van precisielandbouw

Naar verwachting is Agrility in 2022 praktijkrijp en beschikbaar voor maistelers in heel Nederland. Meer weten? Volg ons of neem contact op met je ruwvoerspecialist >>