LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Agrility rapporten

Vanuit het Agrility platform ontvang je frequent rapporten in je e-mail. Hieronder leggen we uit welke informatie je precies op de rapporten kunt vinden. 

Raport: Vegetation (gewasgroei)

Met het Vegetation rapport volg je de groei van je mais. Dit rapport bevat de volgende elementen: 

 

Een afbeelding van de actuele biomassa op je maisperceel, zoals gemeten door de satelliet. Met deze beelden krijg je inzicht in de gewasgroei over het perceel. Plekken die achterblijven in groei of plantwegval door bijvoorbeeld vogelschade of ritnaalden krijg je hiermee ook in beeld. 

 

 

 

 

 

 

Deze afbeelding geeft aan hoe heterogeen, ofwel ongelijkmatig, je mais zich op het perceel ontwikkelt. Een lage heterogeniteit is dus goed: het gewas ontwikkelt zich dan vrij uniform. Wanneer deze score juist hoger is, zijn er plekken in het perceel die achterblijven in groei. 

 

 

De rode pijl in deze afbeelding geeft aan in welk ontwikkelingsstadium het gewas zich bevindt. Dit is een verwachting op basis van de cumulatieve temperatuur sinds inzaai. Het kan dus zo zijn dat door lokale omstandigheden het gewas in werkelijkheid voor- of achterloopt op deze verwachting.

 

 

 

 

Weerstations verzamelen data over de totale temperatuur en neerslag op het perceel, gemeten vanaf de inzaai. De afbeelding geeft hierbij ook het 10-jarig gemiddelde. Dit geeft een mooie indicatie of we dit seizoen voor- of achterlopen qua temperatuur en vochtvoorziening. 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde ontwikkeling van het gewas gedurende het groeiseizoen weer. In het grijs zie je de spreiding van de gemeten biomassa binnen het perceel. 

Deze biomassa heeft een typische curve: vanaf inzaai tot aan de bloei neemt de biomassa toe, daarna stabiliseert deze en later neemt de biomassa weer af wanneer het gewas aan het afrijpen is.