• USP

  bestrijdt M. hapla, chitwoodi én bietencysteaaltjes
 • Resistentie

  multiresistent, BCA 2

De nieuwe bladrammenas Adventure is dé veilige keuze in rotaties met veel hakvruchten waar schadelijke aaltjes M. hapla, M. chitwoodi en bietencysten voor grote schade kunnen zorgen. Adventure bladrammenas heeft de unieke combinatie van resistenties tegen alle drie deze aaltjes.

 • Unieke aaltjesbestrijder die zowel M. hapla, M. chitwoodi als bietencysteaaltje
  fors vermindert
 • Levert daarbij veel organische stof en intensieve doorworteling
 • Late bloei en hoge vorstgevoeligheid, gemakkelijk in te werken na de winter
 • Vlotte beginontwikkeling
Resistentie tegen M. hapla R (85% afname) *
Resistentie tegen M. chitwoodi R (99% afname) *
Resistentie tegen bietencysteaaltjes BCA-2 (70-90% afname)
Snelheid grondbedekking 7
Laatheid bloei 8,5
Mate van knolontwikkeling 8,5
Relatieve lengte 101 (100 = 116 cm.)
Resistentie tegen alternaria 6,5
Hergroei na maaien 6

bron: Rassenbulletin CSAR 2020, 2-jarig onderzocht

*bron: R2N research, Neer 2018-2020