Voor een te monotone en intensieve landbouw is geen draagvlak vanuit overheden en de maatschappij. Effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer is hét antwoord op de wensen en belangen van zowel overheden, het algemene publiek én agrarisch ondernemers. In onze visie is effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer perfect inpasbaar in de huidige Nederlandse landbouwpraktijk. Slim samengestelde akkerranden zorgen bijvoorbeeld niet alleen voor enthousiaste reacties, maar vormen ook een mooie bufferstrook die tal van nuttige insecten en plaagdierbestrijders aantrekt. LG voorziet met speciaal samengestelde zaadmengsels in de meest ideale startsituatie.