• LG

Een meerjarige akkerrand is een zeer fraaie, duurzame en biodiverse invulling van perceelsranden en teeltvrije zones.

Akkerrandmengsel LG Bloemrijk 2 is een meerjarige vegetatie van hardzwenkgras en 10 bloem- en kruidensoorten, waaronder gipskruid, klaproos, margriet en dille. Geschikt voor alle grondsoorten, zeer hoge slagingskans en uitbundige bloei.

Bekijk foto's van Akkerrand bloemrijk 2 >>

  • slimme samenstelling van bloemen en kruiden met hoge slagingskans
  • bloeit langdurig
  • trekt natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan
  • verpakt per 8 kg

Samenstelling: 

Hardzwenkgras/roodzwenkgras

Blauwe Lupine

Gipskruid

Klaproos

Boekweit

Margriet

Korenbloem

Voederwikke

Dille

Phacelia

Perzische klaver

inzaaiperiode maart tot medio juni
beheer op 10 cm maaien eind juni en de eerste jaren nogmaals half september
samenstelling 10 soorten bloemen, kruiden en hardzwenkgras
zaaiadvies 32 kg/ha