Dit ras uit het LG kweekprogramma combineert een hoge opbrengstpotentie met een genetische resistentie tegen het vergelingsvirus. In de proeven op SPNA Ebelsheerd noteert LG Angelico 4% méér opbrengst dan het gemiddelde.

LG Angelico is een halflaat ras, met een snelle groeistart en goede hauwvastheid. 

  • Hoge opbrengstpotentie in onafhankelijke proeven NL, DE en FR
  • Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus TuYV
  • Snelle beginontwikkeling, goede hauwvastheid
  • Gemiddelde stevigheid
KWALITEIT  
oliegehalte hoog
glucosinolaatgehalte gemiddeld
ZIEKTERESISTENTIES  
vergelingsvirus resistent
phoma zeer hoge tolerantie
OPBRENGSTPOTENTIE hoog