Nieuwste generatie winterkoolzaad. Dit aankomende ras laat reeds (zeer) hoge korrel- en olieopbrengsten zien in zijn eerste jaar van onderzoek in Nederland (SPNA) en België (Gembloux/Centre-Pilote-des-Céréales-et-Oléoprotéagineux).

LG AURELIA is resistent tegen koolzaadvergelingsvirus én phoma en goed hauwvast.

  • Topper in korrel- en olieopbrengst in het SPNA-rassenonderzoek
  • Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus TuYV
  • Snelle jeugdgroei en vegetatieve ontwikkeling; weert onkruid en vraat
  • Vroegafrijpend; heel oogstzeker door voortreffelijke hauwvastheid
KWALITEIT  
oliegehalte zeer hoog
glucosinolaatgehalte hoog
ZIEKTERESISTENTIES  
vergelingsvirus resistent
phoma hoge tolerantie
OPBRENGSTPOTENTIE zeer hoog