• Kwaliteit

    maaltarwe
  • Vroegrijpheid

    vroeg

Cellule is een gebaarde kwaliteitstarwe die zeer vroeg afrijpt.

Het ras heeft een zeer hoge opbrengstpotentie op kleigronden. Ook erg gezond door de zeer goede resistentie tegen gele roest, bladvlekken en aarfusarium. Cellule heeft kort, stevig stro en stoelt sterk uit.

  • (zeer) vroege gebaarde tarwe
  • hoge opbrengstpotentie op de kleigronden
  • sterke gele roestresistentie, zeer wintervast
  • kort, stevig en zeer wintervast
KWALITEIT
broodkwaliteit goed
stevigheid goed
ZIEKTERESISTENTIES
gele roest zeer goed
bruine roest voldoende
meeldauw voldoende
bladvlekkenziekte zeer goed
aarfusarium goed
OPBRENGSTPOTENTIE
zeer hoog