• Kwaliteit

    maaltarwe
  • Vroegrijpheid

    vroeg

Einstein is een Engelse maaltarwe van hoge kwaliteit, die vroeg afrijpt. Dit korte, stevige ras is zeer oogstzeker. De opbrengstpotentie is met name in het Zuidwesten erg goed.

■ Engelse tarwe van hoge kwaliteit
■ kort en stevig, rijpt vroeg af
■ geroemd om zijn oogstzekerheid