• USP

    mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging

LG EKO-groenbemester mix is een mengsel voor toepassing in de biologische teelt. De slimme samenstelling van 5 EKO-gewassen past perfect in de bioteelt. Het mengsel levert veel stikstof na aan het volggewas.

Desgewenst kan deze groenbemester bovendien worden geoogst als ruwvoeder, hetgeen past in het concept kringlooplandbouw.

  • Kant-en-klaar toepasbaar in de biologische teelt
  • Conform lijst Biodatabase, dus geschikt voor percelen in omschakeling
  • Bij vroege inzaai in juli / augustus, in het najaar te oogsten als ruwvoer
  • Hoge slagingskans, ook bij droogte
landbouwkundige eigenschappen
Optimale vastlegging & nalevering van nutriënten
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
45 kg zaaien per hectare
Voorkom ontmenging bij het zaaien