De teelt van erwten, eventueel in mengteelt met zomergerst of gras, levert een zeer hoogwaardig veevoeder op dat als alternatief voor geïmporteerde soja kan dienen.

Het aanbevolen ras is Tiberius: een nieuwe bladrijke gele voedererwt met een hoge opbrengstpotentie. 

In het GLB gelden gele erwten als rustgewas en als eco-activiteit. Mengteelt met granen is hierin ook toegestaan. Wij adviseren hier de mengteelt met zomergerst.

Erwten & zaaizaadgebruik

Bij erwten is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) niet toegestaanLees hier meer over FSS.

 • hoge opbrengstpotentie
 • hoog eiwitgehalte van 28%
 • vlotte jeugdgroei voor goede onkruidonderdrukking
 • gewashoogte 100 cm bij volle bloei
 • zeer goede stevigheid
 • sterke resistenties tegen meeldauw en voetziekten
 • Zaaiadvies 160-180 kg/ha, afhankelijk van zaaitijdstip en DKG (DKG staat vermeld op NAK-analyse)
 • Op stro-arme grond is extra zaaizaad aan te bevelen
 • Rijafstand en zaaisysteem zijn medebepalend voor de zaaizaadhoeveelheid
 • Bij precisiezaai is een rijafstand van 33 cm en een afstand in de rij van 6-8 cm aan te bevelen
 • Om het droog liggen van zaad en/of vogelschade te voorkomen, geniet een zaaidiepte van 4-5 cm de voorkeur
 • Mits onder goede omstandigheden gezaaid, geen opbrengstderving bij zaai tot half april
 • Bij zaaien met de nokkenradzaaimachine is het optimale plantaantal 10 planten per per m2 hoger