• Resistentie

    BCA 1
  • greencover

Groenbemesten en effectief bietencysteaaltjes bestrijden, dat is mogelijk met FINAL PLUS. Deze bladrammenas is BCA-1 resistent tegen het witte en het gele bietencysteaaltje (Heterodera schachtii en betae): er is een reductie van deze aaltjes van meer dan 90% mogelijk.

FINAL PLUS bloeit zeer laat en is zeer gevoelig voor vorst, zodat het in de meeste winters zonder bewerking afsterft.

  • FINAL BCA-1 resistente bladrammenas met 3% TRIO zwaardherik
  • tot 90% reductie van bietencysteaaltjes
  • zeer late bloei en goede hergroei na maaien
  • sterk vorstgevoelig
FINAL PLUS is resistent voor:
Heterodera schachtii en betea (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 1
FINAL PLUS is een niet-waardplant voor:
Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
Heterodera goetingiana (Peencysteaaltje)
Tabaksratelvirus (TRV)
Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje)
Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)
Prathylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje)
FINAL PLUS is een slechte waardplant voor:
 Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)