Henrik

Henrik


  • betrouwbare voertarwe
  • voertarwe
  • middenvroeg
LG Skyscraper - NIEUW

LG Skyscraper - NIEUW


  • zeer hoge opbrengstpotentie
  • voertarwe
  • middenvroeg

Wintertarwe van Europa’s grootste graanveredelaar

De wintertarwerassen van LG komen voort uit het grootste graanveredelingsprogramma van Europa. Hier ontwikkelen we rassen voor 5 klimaatzones, rekening houdend met specifieke klimaateigenschappen en lokale voorkeuren van telers en graanverwerkers.

Naast het bekende veredelingsdoel, verhoging van de opbrengstpotentie, is het verhogen van de opbrengstzekerheid evenzo belangrijk. Onder opbrengstzekerheid vallen raseigenschappen zoals bijvoorbeeld ziekteresistenties, stevigheid en winterhardheid.