• LG

Kruidenrijk grasland is van meerwaarde op het melkveebedrijf. Enerzijds beantwoordt het aan de roep om biodiversiteit in onze landbouw, anderzijds levert het hoogwaardig ruwvoer op met extra structuur, vitaminen en mineralen.

Zaai LG Graslandkruiden samen met gras in of zaai het door in een open zode. LG graslandkruiden bevat 16 inheemse kruidensoorten die allemaal van meerwaarde zijn qua voedingswaarde, inhoudsstoffen en structuurwaarde. Pas extensief beheer toe om de soortenrijkdom te behouden en te stimuleren.

  • geeft extra smaak, vitaminen en mineralen aan grasland
  • 16 kruiden met positieve effecten op de diergezondheid
  • zaai 2 kg/ha graslandkruiden in samen met gras, of zaai door in een open graszode 
  • geschikt voor alle grondsoorten 
  • geschikt voor beweiden en hooien 
  • 100% inheems
  • inzaai in voorjaar of najaar

Samenstelling

Duizendblad

Karwij

Cichorei

Wilde peen

Glad walstro

Peterselie

Smalle Weegbree

Kleine pimpernel

Grote bevernel

Luzerne

Witte klaver

Rode klaver

Esparcette

Reukgras

Kamgras

Glanshaver