• Gebruiksdoel

    weiden en maaien, doorzaai, weidevogelbeheer
  • Kenmerk

    structuurrijk

Kruidenrijk grasland is van meerwaarde op het melkveebedrijf. Enerzijds beantwoordt het aan de roep om biodiversiteit in onze landbouw, anderzijds levert het hoogwaardig ruwvoer op met extra structuur, vitaminen en mineralen.


Zaai LG Graslandkruiden samen met gras in of zaai het door in een open zode. LG graslandkruiden bevat 17 kruidensoorten die allemaal van meerwaarde zijn qua voedingswaarde, inhoudsstoffen en structuurwaarde. Pas extensief beheer toe om de soortenrijkdom te behouden en te stimuleren. 

Dit kruidensupplement van 17 soorten zorgt voor verrijking van graslanden. 

Samenstelling

Duizendblad

Karwij

Cichorei

Wilde peen

Venkel

Glad walstro

Peterselie

Smalle Weegbree

Kleine pimpernel

Grote bevernel

Luzerne

Witte klaver

Rode klaver

Esparcette

Reukgras

Kamgras

Glanshaver

zaai 2 kg graslandkruiden in samen met gras, of zaai door in een open graszode
geschikt voor alle grondsoorten
geschikt voor beweiden en hooien
inzaai en voorjaar of najaar