BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hoger
BCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90%

Groenbemesters voor een gezonde, weerbare bodem

Groenbemesters zijn inmiddels een vaste waarde in de Nederlandse land- en tuinbouw. Ze vormen een onmisbare schakel in het behouden van een gezonde, weerbare en vruchtbare bodem.

Belangrijk bij de keuze van groenbemesters in het bouwplan, is het belangrijkste teeltdoel van dit tussengewas. Als er sprake is van schadelijke aaltjes, of een dreiging daarvan, dan is aaltjesbeheersing het primaire teeltdoel van de groenbemester. Het LG assortiment bevat diverse specifieke aaltjesbestrijdende groenbemesters, waaronder de enige multiresistente bladrammenas op de Nederlandse Rassenlijst, DOUBLET.

Als er geen sprake is van (dreiging van) schadelijke aaltjes, zorgt de groenbemester voor broodnodige aanvoer van organische stof. Een geslaagde groenbemester zorgt daarnaast voor een luchtige, goed bewerkbare structuur. Nutriënten worden vastgelegd en na inwerken vrijgegeven aan de hoofdteelt.