• USP

    vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG

De inzet van een geschikte groenbemester is in NKG-systemen cruciaal om in het voorjaar een goed zaadbed te kunnen maken en opslag te voorkomen. Het nieuwe mengsel Greencover NKG is speciaal voor dit doel samengesteld.

Dit kant-en-klaar vergroeningsmengsel levert veel organische stof, wortelt intensief en sterft in de winter volledig af. Met slechts 20 kg/ha is maar liefst 1.190 kg EOS te produceren.

  • Mengsel van zonnebloem, phacelia, gele mosterd en vlas
  • Divers vergroeningsmengsel met volop bloei
  • 100% vorstgevoelig: gemakkelijk inwerken in het voorjaar
  • Zeer geschikt voor Niet Kerende Grondbewerking
  • Goede bodembedekking en onkruidonderdrukking
landbouwkundige eigenschappen
Zeer hoge organische stof opbrengst
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
20 kg zaaien per hectare