• USP

    hoge N-vastlegging en nalevering

De vernieuwde Nitrafix-groenbemester mix is een mengsel van veldboon, erwt, wikken, alexandrijnse klaver, bladraap en bladkool. 

Deze vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en zorgen voor een mooie bodemstructuur. De bladkool en bladraap nemen veel nutriënten op en leveren deze na aan de volgteelt. 

  • zaaidichtheid: 45 kg/ha
  • inzaai juni t/m september
  • sterk onkruidonderdrukkend door snelle vestiging
  • behoeft weinig tot geen stikstof
  • door lage C/N-verhouding ook bij droogte N-nalevering
  • redelijk vorstgevoelig, makkelijk in te werken in het voorjaar
  • ook prima inzetbaar voor inzaai in gehakseld stro
Organische stofaanvoer ++++
Nutriëntenvastlegging +++++
Beworteling +++
Bodembedekking ++++
Vorstgevoeligheid ++