Geen producten gevonden voor deze selectie.

BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hoger
BCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90%

WAAR- EN ONWAARHEDEN OVER GROENBEMESTERS

WAAR:

  • Een groenbemestermengsel kan meer organische stof produceren
  • Veel mengsels bevatten één of meer componenten die schadelijke aaltjes vermeerderen;
  • Een mengsel kan mineralenfixatie en vrijgeven combineren.
NIET WAAR:
  • Een groenbemestermengsel stimuleert het bodemleven meer dan een enkelvoudige groenbemester;
  • In een complex mengsel komen meer predatoren tegen slakken voor;
  • Een mengsel zorgt voor het vrijmaken van vastgelegde mineralen in de bodem.