Grasland heeft als wissel- of rotatieteelt een heilzame werking op de bodem.

De graszode levert veel organische stof aan de bodem, en de intensieve beworteling zorgt voor een luchtige, goed bewerkbare structuur. Kies hier het HAVERA graslandmengsel bij uw teeltdoel.

Bekijk hier de 7 HAVERA graslandmengsels.

  • grasland geeft de bodem rust en brengt veel organische stof aan\
  • goede bodembedekking voorkomt slemp en onkruiden
  • intensieve beworteling zorgt voor een goede bodemstructuur
  • legt veel nutriënten vast en levert deze na aan het volggewas
HAVERA doorwortelt de bodem intensief
hoge organische stof productie boven- én ondergronds
ideaal voor vervoedering
kiemt en vestigt snel, zeer hoge slagingskans