Koolzaad telen in Nederland is interessanter dan ooit tevoren. De nieuwste virusresistente rassen geven bij de huidige prijsvorming een heel goed rendement.

Koolzaad wordt vroeg geoogst en zorgt zo voor oogstspreiding en ruimte voor een geslaagde nateelt. Het is een perfect rustgewas, dat een mooie doorworteling en N-nalevering nalaat. In wintertarwe als volgteelt zorgt dit voor gemiddeld 10% meer opbrengst. 

De komende jaren wordt met de hoog opbrengende LG koolzaadrassen een saldo van rond de € 2.500 per hectare geschat, op basis van de prijsverwachtingen Matif 2019-2024.