• Kwaliteit

    voergerst
  • Vroegrijpheid

    middenvroeg

Deze meerrijige voergerst behaalt zeer hoge opbrengsten op kleigronden. kws Meridian is hiernaast bijzonder oogstzeker, mede dankzij de geringe gevoeligheid voor halmbreuk en aarknikken. Bestrijding van meeldauw verdient wel aandacht.

  • meerrijig, zeer hoog DKG
  • hoge opbrengsten op klei
  • zeer geringe halmbreuk en aarknikken
  • bijzonder oogstzeker