LG Aviron is een nieuw middenvroeg koolzaadras met een resistentie tegen TuYV-vergelingsvirus- en phoma.

Dit ras heeft een hoge opbrengstpotentie, sterke onkruidonderdrukking en snelle hergroei na de winter.