Luzerne is een vlinderbloemige plant die al meer dan 2.000 jaar voor veevoerdoeleinden wordt verbouwd. Het gewas zorgt voor natuurlijk krachtvoer en is één van de beste bronnen voor hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen. Van de meerjarige plant kan drie jaar geoogst worden en dit levert op kleigrond tot wel 15 ton ds/ha op. Op zandgronden liggen de opbrengsten lager en is het nodig om het zaad eerst te enten.