• Resistentie

  -
 • greencover

ORGAMAX is het aangewezen organische stof mengsel in het GreenCover vergroeningspakket. Op percelen waar geen aaltjesproblemen spelen levert ORGAMAX maximaal organische stof tegen zeer lage zaaikosten. Per 2019 in de vernieuwde samenstelling met 50% zonnebloemen, nieuw toegelaten als vergroeningsgewas, 15% gele mosterd en 35% Japanse haver.

Bij inzaai in augustus geven de bloeiende zonnebloemen en gele mosterd in het najaar voor een prachtige uitstraling. ORGAMAX heeft een zeer hoge slagingskans, wortelt intensief en is zeer vorstgevoelig, dus gemakkelijk onder te werken.

 • Mengsel van zonnebloemen, gele mosterd en Japanse haver
 • Divers vergroeningsmengsel met zeer fraaie uitstraling
 • Enorme organische stof opbrengst: tot 5.000 kg per hectare, met gunstige C/N verhouding
 • Zeer lage kosten, slechts 20 kg zaaizaad per hectare benodigd
 • Gele mosterd geeft snelle grondbedekking en fijne beworteling
 • Japanse haver heeft zeer hoge slagingskans, levert veel organische stof en groeit door tot diep in het najaar
 • Nu met zonnebloemen:
  • Bij zaai voor 25 augustus, prachtige bloei in het najaar
  • C4 gewas met zeer hoge organische stof opbrengst
  • Intensieve beworteling, zegen voor de bodemstructuur
  • Zeer vorstgevoelig, gemakkelijk onder te werken
 • Geeft in het najaar een prachtige leefomgeving voor akkervogels
landbouwkundige eigenschappen
De hoogste organische stof opbrengst
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
20 kg zaaien per hectare