• Resistentie

    -
  • greencover

Nieuw in het LG GreenCover assortiment is het biodiverse organische-stofmengsel ORGAMAX.

ORGAMAX produceert boven- én ondergronds een enorme biomassa voor maximale organische stof, en dat tegen lage zaaizaadkosten per hectare. Hiernaast zorgt de slimme samenstelling ervoor dat veel N wordt vastgelegd en weer vrijgegeven aan de volgteelt.

  • 30% Japanse haver, 30% Alexandrijnse klaver, 20% Ethiopische mosterd en 20% facelia
  • maximale organische stof productie, lage zaaizaadkosten per hectare
  • intensieve beworteling op alle niveaus
  • stimuleert het saprofytisch bodemleven
landbouwkundige eigenschappen
De hoogste organische stof opbrengst
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Zeer efficiënt: klaver produceert extra N, andere componenten leggen vast en geven later vrij
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
Slechts 12 – 15 kg per hectare zaaien, lage zaaizaadkosten