De teelt van erwten, eventueel in mengteelt met zomergerst of gras, levert een zeer hoogwaardig veevoeder op dat als alternatief voor geïmporteerde soja kan dienen.

LG ontwikkelt rassen die onder de Nederlandse groeiomstandigheden hoge opbrengsten en eiwitgehaltes realiseren. De teelt is goed in te passen in het akkerbouwplan en vormt een mooie vruchtwisseling die bovendien extra stikstof in de bodem achterlaat voor het volggewas. Erwten staan op de vergroeningslijst van het GLB.

  • zaaiadvies 160-180 kg/ha, afhankelijk van zaaitijdstip en DKG. DKG staat vermeld op NAK-analyse
  • op stro arme grond is extra zaaizaad aan te bevelen
  • rijafstand en zaaisysteem zijn medebepalend voor de zaaizaadhoeveelheid
  • bij precisiezaai is een rijafstand van 33 cm en een afstand in de rij van 6-8 cm aan te bevelen.

Onze rassen: 

GELE ERWTEN

  • AUDIT
  • REBEL
  • TIBERUS

GROENE ERWTEN

  • COOPER