Veldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen.

Met opbrengsten van 5 tot 7 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 30% zijn veldbonen een interessant alternatief voor geïmporteerde soja.

De aanbevolen rassen zomerveldbonen:

LG Cartouche: bontbloeier, goede opbrengst, zeer hoog eiwitgehalte
LG Banquise: witbloeier, laag tannine

Aanbevolen ras winterveldboon:

TUNDRA: minder zaaizaad nodig, hoge opbrengstpotentie. Meer informatie >>

RASINFORMATIE

LG-Cartouche: bontbloeier, goede opbrengst, zeer hoog eiwitgehalte
LG-Banquise: witbloeier, laag tannine

  • Inzaai van februari tot begin april, optimale plantdichtheid ca. 40 planten p/m2
  • Hoeveelheid zaaizaad afhankelijk van DKG (zie NAK-label)
  • Optimale zaaidiepte tussen 5-7 cm in een fijn, egaal zaaibed
  • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
  • Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad
  • Oogst vindt plaats in augustus en september
  • Telt mee als 3e gewas in gewasdiversificatie
  • Vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
  • Krachtvoervervanger met hoogwaardig eitwit en zetmeel