• Kwaliteit

    voergerst
  • Vroegrijpheid

    laat

Quadriga is een nieuwe voergerst die wat later afrijpt. De opbrengstpotentie is, met name op kleigrond, zeer hoog.

■ zeer brede ziekteresistentie ■ hoge opbrengstpotentie ■ rijpt wat later af ■ zeer hoog DKG