• USP

    bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
  • Resistentie

    BCA 2

Een groenbemester met een zeer hoge slagingskans, snelle beginontwikkeling, hoge organische stofproductie én resistentie voor het bietencysteaaltje: dat is SALOON PLUS.

Dit vergroeningsmengsel bestaat uit SALOON gele mosterd met 3% snel groeiende bladrammenas.

  • SALOON BCA-2 resistente gele mosterd met 3% bladrammenas
  • hoge slagingskans, weinig gevoelig voor stress
  • sterk vorstgevoelig
  • geschikt voor latere zaai tot in september
Goede beginontwikkeling en zeer goede bodembedekking
Zeer hoge slagingskans
Vormt in korte tijd een massaal gewas, ook bij late zaai
Na maaien uitstekende hergroei
Diepe doorworteling voor een betere bodemstructuur
Sterk vorstgevoelig
Bietenaaltjesresistent