• Resistentie

    natuurlijke afname P. penetrans
  • greencover

De inzet van Japanse haver als groenbemester is enorm gegroeid, in zowel de akkerbouw als in de teelt van bollen, groenten en ruwvoer.

SILKE PLUS Japanse haver heeft een zeer hoge slagingskans, is weinig stressgevoelig, produceert zeer veel orgranische stof én roept het wortellesie aaltje (Pratylenchus Penetrans) een halt toe. SILKE PLUS kan tot eind september gezaaid worden, is vermeerderd in Nederland en gegarandeerd vrij van wilde haver.

  • SILKE Japanse haver met 3% Engels raaigras
  • geeft natuurlijke afname van P. penetrans
  • intensieve beworteling en hoge organische stofopbrengst
  • geschikt voor alle grondsoorten
  • NAK gekeurd, in Nederland vermeerderd en vrij van wilde haver
landbouwkundige eigenschappen
Goede beginontwikkeling en zeer goede bodembedekking
Zeer hoge slagingskans, weinig gevoelig voor stress
Vormt in korte tijd een massaal gewas voor veel organische stof (9 ton in 90 dagen)
Reductie van wortellesie aaltjes (o.a. Pratylenchus penetrans) tot 70%
Silke wordt in Nederland vermeerderd en voldoet aan de NAK-normen, hiermee is Silke ook gegarandeerd vrij van wilde haver
Geschikt voor alle grondsoorten