Soedangras, ook bekend als sorghum, is een warmteminnende graansoort die kan worden ingezet als groenbemester. Soedangras kan van mei tot augustus worden gezaaid en produceert dan zeer veel organische stof, indien de temperatuur voldoende hoog is.

hoge organische stof productie in korte tijd intensieve beworteling, weinig droogtegevoelig kan ook worden vervoederd vorstgevoelig