Geen producten gevonden voor deze selectie.

Vlasareaal blijft groeien
De perspectieven voor de vlasteelt in Nederland zijn bijzonder positief. In Zeeland (80% van het NL-areaal) wordt dit seizoen 15 tot 20% meer vlas gezaaid dan vorig jaar toen het areaal in Nederland, België en Frankrijk al met 8% toenam.

Het saldo van vlas is vergelijkbaar met dat van wintertarwe. Vlas is bovendien van grote meerwaarde in het bouwplan. Het gewas vergt weinig input in de vorm van middelen en arbeid en geeft de grond rust, wat de structuur ten goede komt. Vlas is vroeg van het land en telt ook nog eens mee in de vergroening.