Westerwolds raaigras is een geschikte grasgroenbemester voor stoppelzaai. Dit gras heeft de allersnelste bodembedekking en produceert in korte tijd veel organische stof. Het gras kan ook worden geoogst voor vervoedering.

  • grasland geeft de bodem rust en brengt veel organische stof aan
  • goede bodembedekking
  • voorkomt slemp en onkruiden
  • intensieve beworteling zorgt voor een goede bodemstructuur legt veel nutriënten vast en levert deze na aan het volggewas