LG EKO groenbemester mix

LG EKO groenbemester mix


  • mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


  • hoogste afname bietencysteaaltjes
  • BCA 1
ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


  • maximale organische stof produceren
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


  • biodiverse aaltjesbestrijding
  • multiresistent, BCA 1
Greencover NKG

Greencover NKG


  • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG