LG EKO groenbemester mix

LG EKO groenbemester mix


 • mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


 • maximale organische stof produceren
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
SALOON PLUS gele mosterd

SALOON PLUS gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
ITALIAANS PLUS

ITALIAANS PLUS


 • snel groeiende grasgroenbemester
ENGELS PLUS

ENGELS PLUS


 • Engels raaigras met 3% rietzwenkgras