• LG

Een meerjarige akkerrand is een zeer fraaie, duurzame en biodiverse invulling van perceelsranden en teeltvrije zones.

Akkerrandmengsel LG Bloemrijk 2 is een meerjarige vegetatie van hardzwenkgras en 10 bloem- en kruidensoorten, waaronder gipskruid, klaproos, margriet en dille. Geschikt voor alle grondsoorten, zeer hoge slagingskans en uitbundige bloei.

Dit mengsel is geschikt voor de eco-activiteit 'drachtplanten' in het GLB.

Bekijk foto's van Akkerrand bloemrijk 2 >>

  • slimme samenstelling van bloemen en kruiden met hoge slagingskans
  • bloeit langdurig
  • trekt natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan
  • verpakt per 8 kg

Samenstelling: 

Blauwe lupine Lupinus angustifolius Blauw
Boekweit Fagopyrum esculentum Wit
Dille Anethum graveolens Groen/geel
Hardzwenkgras/roodzwenkgras Festuca rubra  
Incarnaatklaver Trifolium incarnatum Rood
Klaproos Papaver rhoeas Rood
Korenbloem Centaurea cyanus Blauw
Margriet Leucanthemum vulgare Wit
Phacelia Phacelia tanacetifolia Blauw
Voederwikke Vicia sativa Blauw/paars/rood
inzaaiperiode maart tot medio juni
beheer op 10 cm maaien eind juni en de eerste jaren nogmaals half september
samenstelling 10 soorten bloemen, kruiden en hardzwenkgras
zaaiadvies 32 kg/ha