Kleur het landschap met akkerranden!

Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijkt en verfraait. Het aanleggen van akkerranden staat meer dan ooit in de belangstelling, vanwege de vele voordelen:

  • Akkerranden leveren veel punten op als eco-activiteit in het nieuwe GLB (bufferstrook)
  • Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • Lager bestrijdingsmiddelengebruik
  • Vergroting van de biodiversiteit
  • Een beter imago, vele positieve reacties van de gemeenschap
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Stimuleren van akkervogels, bijen, vlinders en hommels
  • Verfraaiing van het landschap

Speciaal voor doelgericht akkerrandbeheer heeft LG de volgende twee mengsels samengesteld: Akkerrand bloemrijk 1 (éénjarig) en Akkerrand bloemrijk 2 (meerjarig).

Tip: bestel onze akkerrandmengsels nu direct online >>

Akkerranden in beeld