• LG

De allernieuwste koolzaadgenetica. LG Austin is een middenvroeg koolzaadras met standaard resistentie voor het TUYV-vergelingsvirus en phoma, sterke hauwvastheid en N-flex. Hierdoor kan het gewas toe met minder stikstof of presteert het bovengemiddeld bij een optimale N-gift.

Heeft een zeer hoge opbrengstpotentie en kwaliteit oliegehalte. Met een uitstekende najaarsontwikkeling en goede wintervastheid is de LG Austin een hoge binnenkomer in ons portfolio.

In het GLB geldt koolzaad als rustgewas en als eco-activiteit. 

  • Hoogstopbrengend ras uit ons portfolio
  • Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus TuYV
  • Eerste N-Flex hybride; maximale productie bij alle N-regimes
  • Zeer sterke herfstontwikkeling, goed winterhard
  • Hauwvast en middenvroeg afrijpend
KWALITEIT  
oliegehalte zeer hoog
glucosinolaatgehalte hoog
ZIEKTERESISTENTIES  
vergelingsvirus resistent
phoma hoge tolerantie
OPBRENGSTPOTENTIE zeer hoog