• Resistentie

    multiresistent, BCA 1
  • greencover

LG BIOFUM SUMMER is speciaal samengesteld voor biologische grondontsmetting middels biofumigatie.

Dit mengsel van multiresistente bladrammenas, gele mosterd en Ethiopische mosterd geeft bij klepelen en inwerken een hoog gehalte aan glucosinolaten vrij, die doding van schadelijke aaltjes en schimmels geven. Toegepast als groenbemester, geeft LG BIOFUM SUMMER zeer veel organische stof en een mooie doorworteling.

  • multiresistente bladrammenas, gele mosterd en Ethiopische mosterd
  • 40-90% reductie van aca en M. chitwoodi
  • produceert veel organische stof
  • intensieve beworteling op alle niveaus

Biofum Summer is resistent tegen:
Bietencysteaaljtes bca-1 (tot 90% reductie)
M. chitwoodi
Meloidogyne fallax
Tabaksratelvirus (TRV)
Pratylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje)
Biofum Summer bestrijdt de schimmels:
Voetziekten in granen
Rhizoctonia
Fusarium
Bipolaris (Helminthosporium)
Phytium
Biofum Summer gaf in proeven:
90% afname bca, 79% afname M. chitwoodi en 42% afname aardappelcysteaaltjes