LGSeeds.nl

Agrarisch natuurbeheer met meerwaarde

Landbouw en natuur gaan hand in hand. Uiteraard is de Nederlandse land- en tuinbouw per definitie enorm duurzaam en natuurinclusief, maar de trend naar nóg meer biodiversiteit is duidelijk ingezet. Met onze nieuwe brochure Natuurinclusieve Landbouw bundelen we de beschikbare kennis over de meerwaarde van (gras)kruidenmengsels, akkerranden en vogelakkers op het landbouwbedrijf.

In de brochure: 

✔  De voordelen van agrarisch natuurbeheer voor de ondernemer;

✔  Visie en praktijkervaringen uit de sector;

✔  Het LG assortiment mengsels voor agrarisch natuurbeheer;

✔  Praktische tips voor inzaai en beheer.

 

Vul onderstaand formulier in voor de brochure:

 

*) Verplicht veld