Producten (5)
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


  • natuurlijke afname P. penetrans
HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


  • alleen maaien
  • energierijk
Tagetes Patula

Tagetes Patula


  • bestrijdt P. penetrans
onderwerp (2)
AkkerbouwPeulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Pagina's (12)
Brochure natuurinclusieve landbouw
Agrarisch natuurbeheer met meerwaarde Landbouw en natuur gaan hand in hand. Uiteraard is de Nederla...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële inst...