SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
TERRANOVA bladrammenas

TERRANOVA bladrammenas


 • brede aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 2
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
SALOON gele mosterd

SALOON gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
Nitrafix NIEUW

Nitrafix NIEUW


 • hoge N-vastlegging en nalevering
Akkerbouw > Groenbemesters
BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hogerBCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90% WAAR- EN O...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële instantie...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Groenbemesting
Slimme groenbemesting voor elk bouwplan Groenbemesters, vanggewassen en vergroeningsmengsels zijn e...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
Verplicht vanggewas bij telen maïs
Verplicht vanggewas bij telen maïs Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om na snijmaisteelt op zan...
Waarom kiezen voor LG onderzaai?
Waarom kiezen voor LG onderzaai? Het LG onderzaai mengsel is met zorg samengesteld uit 50% Westerwo...
Wintertarwedemo
Jaarlijks zaaien wij op een groot wintertarwe-demoveld ons assortiment gekende en aankomende nieuw...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Over ons
Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed...
Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief delen we relevante informatie, direct vanuit ons veredelingsbedrijf, die jou h...
Koolzaad
Meer opbrengstzekerheid met nieuwe koolzaadrassen Goed nieuws voor Nederlandse koolzaadtelers. Vanu...