HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


  • Alleen maaien
  • Energierijk
DOUBLET PLUS bladrammenas

DOUBLET PLUS bladrammenas


  • multiresistent, BCA 1
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


  • natuurlijke afname P. penetrans
Tagetes Patula

Tagetes Patula


  • bestrijdt P. penetrans
AkkerbouwGroenbemesters
BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hogerBCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90% WAAR- EN O...
AkkerbouwPeulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële instantie...
Brochure natuurinclusieve landbouw
Agrarisch natuurbeheer met meerwaarde Landbouw en natuur gaan hand in hand. Uiteraard is de Nederla...
GLB groenbemesters
GreenCover GLB groenbemesters voor vergroening De inzet van vanggewassen voor invulling van vergroe...
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...