LG EKO groenbemester mix

LG EKO groenbemester mix


 • mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
TERRANOVA PLUS bladrammenas

TERRANOVA PLUS bladrammenas


 • brede aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 2
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
SALOON PLUS gele mosterd

SALOON PLUS gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
ITALIAANS PLUS

ITALIAANS PLUS


 • snel groeiende grasgroenbemester
ENGELS PLUS

ENGELS PLUS


 • Engels raaigras met 3% rietzwenkgras
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
Akkerbouw > Groenbemesters
BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hogerBCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90% WAAR- EN O...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...