Bedoelde u
akkerbouw groenbemesters engels pass
HAVERA 4 hoogproductief

HAVERA 4 hoogproductief


 • Weiden en maaien
 • Energierijk
HAVERA 3 doorzaai

HAVERA 3 doorzaai


 • Doorzaai
 • Energierijk
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
TERRANOVA bladrammenas

TERRANOVA bladrammenas


 • brede aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 2
HAVERA 1 hoogproductief

HAVERA 1 hoogproductief


 • Weiden en maaien
 • Energierijk
HAVERA 6 maailand

HAVERA 6 maailand


 • Alleen maaien
 • Structuurrijk
BG SUPER

BG SUPER


 • Weiden en maaien
 • Energierijk
HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


 • Alleen maaien
 • Energierijk
Topcheval graasweide

Topcheval graasweide


 • Paarden en schapen
 • Structuurrijk
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
SALOON gele mosterd

SALOON gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
Nitrafix NIEUW

Nitrafix NIEUW


 • hoge N-vastlegging en nalevering
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
Akkerbouw > Groenbemesters
BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hogerBCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90% WAAR- EN O...
Ruwvoerteelt > Eiwitteelt
Zelf krachtvoer verbouwen Door zelf eiwitrijke vlinderbloemigen te telen kunt u besparen op de aank...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...
Enable Cookies
"Cookies" are little pieces of data we send when you visit our store. Cookies help us ge...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële instantie...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Groenbemesting
Slimme groenbemesting voor elk bouwplan Groenbemesters, vanggewassen en vergroeningsmengsels zijn e...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
Relatiedag
GRANENRELATIEDAG 2022 Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze Granenrelatiedagen in Tollebeek ...
Waarom kiezen voor LG onderzaai?
Waarom kiezen voor LG onderzaai? Het LG onderzaai mengsel is met zorg samengesteld uit 50% Westerwo...
Verplicht vanggewas bij telen maïs
Verplicht vanggewas bij telen maïs Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om na snijmaisteelt op zan...
Wintertarwedemo
Jaarlijks zaaien wij op een groot wintertarwe-demoveld ons assortiment gekende en aankomende nieuw...
Schothorst proeven HAVERA gras
Schothorst: Tot 1,4 liter meer melk met HAVERA gras Wat is precies de meerwaarde van nieuw gezaaid ...
Havera 30 jaar
Nederlands meest gezaaide graslandmengsels Veehouders kennen al sinds begin jaren '90 de mee...
Over ons
Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Doorzaaien
Een perceel grasland heeft te maken met natuurlijke achteruitgang: jaarlijks gaat het meer ongewenst...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
EiwitChallenge
Start EiwitChallenge 2023 Op dinsdag 28 februari a.s. gaan we officieel van start met de EiwitChall...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Assistent veredelaar mais
Wil jij werken op één van Nederlands grootste researchcentra voor landbouwgewassen, binnen de dynami...
Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief delen we relevante informatie, direct vanuit ons veredelingsbedrijf, die jou h...
Koolzaad
Meer opbrengstzekerheid met nieuwe koolzaadrassen Goed nieuws voor Nederlandse koolzaadtelers. Vanu...