Tagetes Patula

Tagetes Patula


  • bestrijdt P. penetrans
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


  • massaal gewas, hoge slagingskans
  • natuurlijke afname P. penetrans
Akkerbouw > Peulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Over ons
Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Relatiedag
GRANENRELATIEDAG 2022 Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze Granenrelatiedagen in Tollebeek ...
FSS
Farm Saved Seed (FSS) Voor peulvruchten (bonen en erwten) is het gebruik van zelf vermeerderd uitga...
Carriere
Werken bij Limagrain Nederland  Bij Limagrain Nederland werken we aan de landbouw van morgen. Als v...
EiwitChallenge
Start EiwitChallenge 2023 Op dinsdag 28 februari a.s. gaan we officieel van start met de EiwitChall...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...
Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief delen we relevante informatie, direct vanuit ons veredelingsbedrijf, die jou h...
Koolzaad
Meer opbrengstzekerheid met nieuwe koolzaadrassen Goed nieuws voor Nederlandse koolzaadtelers. Vanu...
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Groenbemesting
Slimme groenbemesting voor elk bouwplan Groenbemesters, vanggewassen en vergroeningsmengsels zijn e...